Körpertheorie/Körperautomorphismus/Definition

Körperautomorphismus

Ein Körperisomorphismus eines Körpers in sich selbst heißt Körperautomorphismus (oder Automorphismus von Körpern).