Kommutativer Ring/Spektrum/Zariski-Topologie/Quasikompaktheit/Fakt

Das Spektrum eines kommutativen Ringes

ist quasikompakt.